NEDERLANDSE GROTE MÜNSTERLANDER VERENIGING

NGMV
 

 
welkom
vereniging
info ras
 
info fokkerij
nesten en dekkingen
herplaatsing
 
nieuws
foto`s
 
contact
gastenboek
links
 NGMV

Liefhebbers van de Grote Münsterlander hebben in 1975 de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging opgericht te Malden. Het ledental is sindsdien gegroeid van 50 tot circa 300 (31-12-2005).

De Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging, kortweg aangeduid als N.G.M.V., streeft naar:

  • goede contacten tussen fokkers en liefhebbers van de Grote Münsterlander;
  • een gezond ras;
  • honden die uiterlijk voldoen aan de rasstandaard;
  • behoud en verbetering van de gewenste jachteigenschappen.

De vereniging organiseert ieder jaar verschillende activiteiten voor haar leden, verstrekt informatie, geeft fokadviezen en stelt regels en beleid op ten aanzien van het fokken. Aan belangstellenden wordt via bestuurslid FBC Tiny Poort, tel: 0596-541780 of per mail k.poort@hetnet.nl, informatie verstrekt over de aanschaf van een Grote Münsterlander.

Lid worden?

U kunt zich als lid aanmelden bij de ledenadministratie, t.a.v. Wim ten Hoopen door onderstaande formulieren in te vullen.

Inschrijfformulier downloaden
Machtigingsformulier downloaden

Opslaan, invullen en als bijlagen versturen naar onderstaand email adres.
Penningmeester: Wim ten Hoopen
Tel: 0575-461332, email: wim.tenhoopen@hetnet.nl

Bankgegevens: BIC: ABNANL2A IBAN: NL41ABNA0469260505

De contributie bedraagt slechts € 25,-- per kalenderjaar. Daarvoor ontvangt u het clubblad, heeft u stemrecht op de Algemene Leden Vergadering (ALV) en kunt u deelnemen aan alle activiteiten.

U steunt de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging extra als u ook uw gezinsleden opgeeft als lid. Zij betalen maar €10,- per kalenderjaar.

Statuten: klik hier.
Huishoudelijk reglement: klik hier.
Reglement wisselbokalen: klik hier.